Ścieżka edukacyjna oprowadzi Państwa pięknem wędryńskiej przyrody i ciekawymi miejscami na terenie gminy. Wędrynia leży na terenie trzech jednostek geomorfologicznych, dlatego krajobraz, podłoże geologiczne, pedosfera i klimat jest bardzo zróżnicowany. Z tym związane jest bogactwo strefy wegetacyjnej przejawiające się różnymi gatunkami fauny i flory.  Różnorodność przestrzenna i wysokościowa determinuje koloryt widoków krajobrazowych.

Opis ścieżki

Początek obu wariantów ścieżki znajduje się na dworcu kolejowym w Wędryni.

1. (cca 10 km)

Prowadzi od przystanku kolejowego w Wędryni do centrum gminy, ku kościołowi, stąd dalej w miejscowym krajobrazie równolegle z turystycznym tzw. „zielonym“ szlakiem. Aby utworzyć trasę w kształcie koła, prowadzi następnie koło popularnych pieców wapiennych, opuszcza „zielony“ szlak turystyczny i dalej prowadzi Pod Wróżną (571 m) do granicy z Polską. Następuje odcinek cca 1,4 km długości równolegle z „czerwonym“ szlakiem turystycznym, potem wraca po obwodzie koła do centrum gminy i przystanku kolejowego.

2. (22 km)

Początek trasy od przystanku kolejowego, ale trasa prowadzi w odwrotną stronę. Pierwszy etap kończy w części Rybařovice, stąd przez Olzę na Zaolzie, tutaj ponownie rozdziela się, aby utworzyć trasę w kształcie koła. Kierunek zgodny z „niebieskim“ szlakiem turystycznym po leśnej drodze pod wierzchołek Žďár, następnie na leśnym skrzyżowaniu po „zielonym“ szlaku aż pod szczyt Ostry i zpowrotem po „zielonym“ szlaku do Wędryni.  

Można równocześnie wrócić po „zielonej“ w kierunku na zachód i po 2 km dotrzeć do schroniska na Ostrym. Powrót jest bardzo łatwy – drogą w dół na skrzyżowaniu Ostry – sałasze, zejść do doliny w części Zaolzie a potem do przystanku kolejowego. 

Trasa nie jest zbyt wymagająca, w większości koresponduje z oznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżką rowerową.