Pierwsza ścieżka edukacyjna na terenie Gminy Bystrzyca powstała w r. 2012. Nazwa pochodzi od szczytu, który znajduje się w północno-wschodniej części gminy. Trzeba zaznaczyć, że masyw wierzchołka Łączki leży po stronie Nydku. Tuż pod najwyższym punktem przebiega granica między Bystrzycą a Nydkiem. 

Ścieżka edukacyjna została wsparta finansowo przez Urząd Wojewódzki. Trasa ścieżki rozpoczyna się w części Pasieki – Koliba, gdzie znajduje się pierwszy przystanek z informacjami n.t. powstania masywu Beskidu Cieszyńskiego. Drugi przystanek znajduje się tuż obok budynku byłej czeskiej szkoły, plansza informacyjna informuje o życiu mieszkańców, którzy osiedlali Pasieki. Trzeci przystanek znajduje się tuż przy drodze prowadzącej do imponującego lasu bukowego, informacje poświęcone są faunie. Czwarty przystanek informujący o florze regionu, znajduje się na otwartej przestrzeni po wyjściu z lasu.  Ostatní przystanek znajduje się na szczycie Łączki na wysokości 835 m.n.p.m., plansza pokazuje panoramę Beskidu Morawskośląskiego i Beskidu Śląskiego. W razie sprzyjającej pogody podziwiać można widoki na Jesioniki, Skrzyczne, czy Tatry.

Na poszczególnych przystankach znajdują się masywne drewniane plansze z tekstami, grafiką i obrazkami. Obok tablic są ławeczki jako zaplecze dla zwiedzających. Wokół każdego przystanku rozsiane są drobne kamienie – symbol mozolnej i trudnej pracy obywateli tutejszego regionu.